Pocket

Pocket

La pocket predstavlja džepni sundjerčić veoma primamljivog izgleda koji je moguće brendirati.

Kolekcija pocket

pocket 0000.jpg

Kolekcija pocket

pocket 0001.jpg

Kolekcija pocket

pocket 0003.jpg

Kolekcija pocket

pocket 0004.jpg

Kolekcija pocket

pocket 0005.jpg

Kolekcija pocket

pocket 0006.jpg

Kolekcija pocket

pocket 0007.jpg

Kolekcija pocket

pocket 0008.jpg

Kolekcija pocket

pocket 0009.jpg

Kolekcija pocket

pocket 0010.jpg

Kolekcija pocket

slike za sajt-161.jpg

"Making the simple complicated is commonplace; making the complicated simple, awesomely simple, that's creativity"
- Charles Mingus